Schepen, verhalen en acties van de hulpvloot die direct na De Ramp opstoomde naar de overstroomde gebieden. Een dynamisch register; nieuw gevonden schepen, beelden, details en verhalen worden doorlopend toegevoegd.

Register Hulpvloot Watersnoodramp 1953

De Watersnoodramp in februari 1953 heeft diepe indruk gemaakt op waterland Nederland en staat nog steeds bij veel mensen in het geheugen gegrift. Met herdenkingen staan we jaarlijks stil bij die slachtoffers en de indrukwekkende verhalen over De Ramp. Verhalen over rampspoed en leed, maar ook verhalen over hulp en saamhorigheid. Veel van die verhalen gaan over reddingen door schepen. Op initiatief van de Stichting Cultuur & Recreatie Zuid-Holland en met hulp en bijdragen vanuit de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee, het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en veel vrijwillige inzet zijn de schepen van de hulpvloot, de redders, geredden en hun verhalen geïnventariseerd en gebundeld in het register ‘Hulpvloot Watersnoodramp 1953’. Het register is hier online en via een reizende mobiele tentoonstelling door iedereen in te zien.

De door overstroming getroffen gebieden waren onbereikbaar, zowel qua communicatie als fysiek. Op beide punten hebben schepen een belangrijke rol gespeeld: de informatie over de verwoestende vloedgolf en de coördinatie van de hulp verliep van de ochtend na de ramp tot minstens een week daarna via het radionetwerk van Nederlandse schepen, met het zeiljacht ‘Maybe’ als centrale vanuit Hellevoetsluis. Daarnaast zetten vanaf de eerste dag na De Ramp talloze vissersschepen, beurtvaarders, sleepboten, veerboten, jachten, roeibootjes en -vletten koers naar het rampgebied. Samen vormden ze een indrukwekkende vloot. Nooit eerder is er een inventarisatie gemaakt van die onbaatzuchtige en vaak uit eigen initiatief geboden hulp.

Met steun van de Provincie Zuid-Holland via de Erfgoedtafel Goeree-Overflakkee heeft de SCRZH het project ‘Hulpvloot Watersnoodramp 1953’ opgezet. De Hulpvloot telde waarschijnlijk meer dan 100 schepen. Nog steeds komen er meldingen schepen bij. Verrassend is dat veel van die schepen nog steeds bestaan en varen. Deze schepen krijgen vanuit dit project een erepredikaat in de vorm van een informatiebanier en een vlag die aan boord gevoerd kunnen worden, zodat de schepen herkenbaar zijn als deelnemer aan de Hulpvloot en op die manier bijdragen aan de bekendheid van dit verhaal van De Ramp.

In samenwerking met het Watersnoodmuseum en het Streekmuseum Goeree-Overflakkee is een mobiele tentoonstelling gemaakt, die over het eiland Goeree-Overflakkee gaat reizen. Ook wordt op 11 mei 2019 een uitreikingsbijeenkomst georganiseerd voor de eigenaren van de schepen. Bij deze bijeenkomst worden ook de geredden en de nabestaanden uitgenodigd. De bijeenkomst zal plaats vinden in op de Menheerse Werf te Middelharnis.